Vadstena kommun har länge varit skuldfri, men nu behövs lån för att finansiera det planerade skollokalsprojektet. Detta innebär nybyggnation av en skola för årskurs 3-6, sporthall och tillagningskök. Samt ombyggnation av Katarinaskolan och renovering av Petrus Magni skola.

Beslut om justeringen av investeringsbudgeten togs vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

Beslutet föranledde en del diskussioner, men man var positiva till den nya utredning som genomförts i skollokalfrågan.

– Flera uttryckte att det kommit fram smarta lösningar som gjort att det blivit både bättre, billigare och möjligt att göra det snabbare, säger kommunfullmäktiges ordförande Arne Sjöberg (M) och fortsätter:

– Samtidigt är det väldigt bra att det är en stor enighet om det här. Det är den största investeringen som vi gör i mannaminne i kommunen.

Även oppositionen ser positivt på frågan.

– Vi är glada att skollokalsprojektet kommit så här pass långt att vi ska besluta om budget för det. Det har tagit lång tid, men den här typen av projekt som är så omfattande och viktiga och som har betydelse för Vadstenas utveckling under kanske 50-60 år måste få ta tid, säger Bengt-O Petersson (K).

Ekonomichefen fick i uppgift att finansiera investeringarna via lån.

Osäkerhet finns fortfarande i byggplanerna i och med att detaljplanen för Cirkusplatsen där nya skolan ska ligga är överklagad till mark- och miljööverdomstolen.