Det är sen eftermiddag. På Antikvariat Mikrokosmos på Storgatan i Vadstena har den nybildade redaktionen för kulturtidningen Folio träffats för att ha ett första redaktionsmöte. Idéerna är många, diskussionen är en aning rörig. "Hur gör vi med korrekturläsning?" frågar någon. "Var ska man kunna köpa tidningen?" undrar någon annan. Alla detaljer är inte helt klara än, men de vet vad de vill.

– Det har länge pratats om att man borde göra nåt för att samordna kulturen, säger Joel Alenius, redaktör och ansvarig utgivare, som tog första steget till Folio.

Med tidningen hoppas han att alla kulturutövare ska få en större chans att nå ut.

Artikelbild

| "Själva tidningen kommer att vara en kulturyttring i sig", säger Kajsa Norrby.

– Och så är det ett sätt att träffa nya kontakter för kommande samarbeten.

Det är bara några veckor sedan den nya kultursatsningen blev känd för allmänheten, men redan nu har redaktionen fått in en mängd material. Tanken är att det mesta av tidningens innehåll ska vara inskickade texter och bilder, men redaktionen kommer även att göra en del jobb själva.

– Det ska vara kultur i dess vidaste betydelse, säger Joel Alenius och menar att den enda röda tråden är kultur som helst har anknytning till Vadstena, men det är inget krav.

Redaktionen vill inte berätta för mycket om vad första numret kommer att innehålla, men avslöjar att det i varje tidning kommer att finnas en evenemangskalender över kommande kulturhändelser i stan. Varje mittuppslag ska även bestå av en plansch. En sida kommer att avläggas för annonser som ska täcka bland annat tryckkostnader.

Artikelbild

| Rasmus Sköld och Joel Alenius har länge saknat något som samverkar kulturen i Vadstena.

– Inte mer annonser än så. Vi vill vara rena från kommersiella intressen, säger Martin Thornström, biträdande arkivarie.

Första numret av Folio kommer ut den 7 mars i samband med Vadstenas kulturvecka.