För sjuttonde året i rad rankar Lärarförbundet Sveriges kommuner. Syftet är att sätta fokus på vad som behöver göras för att skapa en skola med hög kvalitet och som är likvärdig för alla elever.

I förra årets ranking placerade sig Vadstena kommun på tolfte plats, men har i år klättrat upp på bronsplatsen. På första och andra plats rankas Vellinge respektive Orust kommun. De hade samma placeringar i förra årets ranking.

I Vadstena kommun finns ett uttalat mål att satsa på skolan.

Artikelbild

| Eksjö gör ett jättekliv uppåt i Lärarförbundets rankning men lokalt ser man farhågor i kölvattnet med sjuka lärare.

– Det är ett gediget arbete som ligger bakom det här, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (S).

Kan du ge några exempel på sådant du tror påverkat det här resultatet?

– Jag tror att den samsyn vi har inom alla nivåer skolans värld, den politiska nivån, förvaltningsnivån, rektorsnivån och den pedagogiska nivån, är väldigt betydelsefull. Att alla drar åt samma håll, säger han och fortsätter:

– Sedan tror jag att arbetet i arbetslagen ute på skolorna betyder väldigt mycket för att personalen arbetar likartat.

Artikelbild

Ny personal kommer in i fungerande arbetslag.

– Man ärver en stark kultur helt enkelt, där man sätter eleven i centrum. Man måste ändra på pedagogiken för att nå eleven.

Eleven ska alltid vara i fokus och undervisningen ska utgå från den enskilda individens förutsättningar.

– Det är man väldigt noga med i Vadstena att jobba på det sättet. Det är därför resultaten blir som de blir. Det finns många faktorer som påverkar.