– Det var ett bra förslag som Konsensus och Socialdemokraterna tog fram, om Cirkusplatsen, i den förra majoriteten, säger kommunalrådet Peter Karlsson (M).

Men detaljplanen för Cirkusplatsen och byggnation av ny skola och sporthall är överklagad. För att inte bara sitta och vänta på besked från domstolen har en projektgrupp fått arbeta med att se framåt.

– Kan bra bli bättre och billigare? Det var uppdraget, säger Peter Karlsson.

Artikelbild

| Kommunalråden Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S) vill att området med kommunesn skolor och sporthallar ska ses som en helhet.

Kritiken mot detaljplanen och det planerade bygget har framförallt rört sporthallen och att det blir så lite ytor över till aktiviteter.

Nu har en ny idé presenterats som innebär att sporthallen kan byggas på andra sidan av Petrus Magni skola istället. Om en fullstor sporthall byggs i parken och på parkeringen vid Petrus Magnis aula frigörs utrymme på Cirkusplatsen.

Den nya sporthallen ska kunna vara en hall som ska kunna fungera för flera olika syften och genom att sammanlänka den med PM:s aula ska möjligheterna till användning utökas ytterligare.

Genom att bygga på den nya platsen byggs skolområdena mer ihop.

– Vi vill se området som en helhet, säger kommunalrådet Anders Hedeborg (S).

De kallar området för Campus och vill att hela området från Katarinaskolan via nya sporthallen, Petrus Magni skola, gamla sporthallen och simhallen till nya skolan på Cirkusplatsen ska vara en helhet som i hög grad ska kunna samverka med varandra.

Som en del i de förändrade planera är det tänkt att Katarinaskolan ska inrymma årskurserna F-2, nya skolan på Cirkusplatsen ska ha årskurserna 3–6 och Petrus Magni årskurs 7–9.

Petrus Magni skola som har 50 år på nacken ska genomgå en renovering och aulan ska renoveras.

– Vi vill också renovera gamla sporthallen, säger Peter Karlsson.

Totalt landar lokalprojektet på 220 miljoner kronor, vilket är lägre med den ursprungliga lösningen.

– Det blir 35 miljoner billigare, säger Peter Karlsson.

De ser också andra fördelar med att bygga sporthallen på andra sidan om PM:s aula.

– Med den här flytten kan sporthallen komma tidigare, säger Anders Hedeborg.

Detaljplanen tillåter redan den typen av byggnation.

Simhallen ska också renoveras för 15 miljoner under en treårsperiod. Det beslutet är fattat sedan tidigare.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni ska politikerna ta ställning till lokalprojektets tidsplan och ekonomiska utrymme.