Nya förskolan Omma är byggd för att kunna ha nattis och en enkätundersökning är genomförd för att undersöka behovet. Undersökningen visade att behov finns hos en handfull familjer, men kultur- och utbildningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse att erfarenheter från andra kommuner visar att efterfrågan ökar efterhand som verksamheten blir etablerad. Därför har kultur- och utbildningsnämnden nu beslutat att starta upp nattis från och med den 1 september och att verksamheten ska utvärderas efter sitt första år. Därefter får nämnden ta ställning till om det finns ett behov som gör verksamheten ekonomiskt försvarbar.