Ingegerd Lindaräng ikläder sig rollen som Heliga Birgitta och håller en monolog om Birgittas bakgrund och hennes uppenbarelser. Genom en tänkt tidsmaskin kan Birgitta resa i tiden.

– Det är så bra med tidsmaskinen som gör att vi kan mötas här och nu, säger Heliga Birgitta till åhörarna som samlats.

Åhörarna får ta del av information om uppenbarelserna och hur Birgitta ritade Vadstena klosterkyrka under sin tid i Rom. I en uppenbarelse fick hon se hur kyrkan skulle se ut, men fick under sin livstid inte se den färdigbyggd.

Artikelbild

| Heliga Birgitta (Ingegerd Lindaräng) berättar om sina uppenbarelser.

Varje sommar går Ingegerd Lindaräng in i rollen som Heliga Birgitta på Gräsgården.

– Det är nog tionde året tror jag, säger hon.