– Jag är 55 år och uppvuxen i Småland, inleder hon.

Hon växte upp som sladdbarn i en familj med tre betydligt äldre systrar.

– Pappa drömde om att jag skulle bli en pojke, säger hon.

Hon ser det som att hon uppfostrades som en pojke med aktiviteter som jakt och fiske.

– Jag har aldrig fått höra att jag inte kan, säger hon.

Istället har hon alltid fått testa och göra rätt eller fel.

– Jag har alltid varit trygg i mig själv, säger hon.

Hennes uppfostran som barn har lett till att hon vågar göra saker och är trygg i att man kan göra om ifall det blir fel.

– Det är nog grunden till mitt ledarskap, säger hon.

Hon är utbildad ekonom och har ytterligare kurser i arbetsrätt samt styrning och ledarskap.

– Grunden är ett stort samhällsintresse och att verka i det offentliga, säger hon.

Hon har arbetat som ekonom i flera olika kommuner och varit vd för ett kommunalt bolag.

– Men allt man gör, alla erfarenheter man får, har man nytta av i sitt yrkesliv, säger hon.

Hon anser att det alltid går att hämta erfarenheter från sitt förflutna för att kunna lösa problem i nuet.

– Jag värdesätter att jag har jobbat med många olika saker.

Senaste tio åren har hon varit kommundirektör i Askersunds kommun.

– Jag tycker att det finns många likheter mellan Askersund och Vadstena, säger hon.

En sak hon uppskattar med båda kommunerna är närheten till Vättern.

– Det ger livskvalitet.

Hon och sambon bor i Åmmeberg och i Örebro och hon pendlar till Vadstena.

– Det tar mig 40 minuter att åka hit, säger hon.

Pendlingstiden använder hon till ett av sina fritidsintressen. Många ljudböcker hinns med i bilen.

Jobbet tar mycket tid, men annars tycker hon om att vara ute i naturen eller på Vättern.

En dryg månad har hon hunnit jobba i Vadstena. Hon tycker att hon tagits emot väldigt väl och har haft en mycket bra introduktion i och med att tillförordnade kommundirektören Henrik Hendeby jobbat parallellt med henne den första tiden.

– Det har varit guld värt, säger hon.

Än så länge har mycket tid gått till att skapa sig en bild av kommunen och verksamheterna.

Hon tycker att det är kul att kommunen är framåtdrivande när det gäller byggnation och detaljplaner. Mycket bra finns att jobba vidare på, men också saker som måste utvecklas eller förändras.

En utmaning framöver är att möta behoven från ett allt större antal äldre invånare och hur man i framtiden ska kunna hitta den arbetskraft som behövs.