Annonsen om stipendier ur Karl Staaffs fond hade hon sett under en längre tid i tidningen Nu, Liberalernas nyhetsmagasin, men den här gången skrev hon ihop en ansökan.

– Det jag vill undersöka är själva fredsprocessen, säger hon.

I slutet av juni kommer hon att åka till Betlehem där hon ska jobba och intervjua personal på dagsverksamheten Al Basma. Dagverksamheten ger funktionsnedsatta en meningsfull sysselsättning och Ingegerd Lindaräng är ordförande i den svenska Al Basma-föreningen.

Stipendiet innebär också att hon kan åka till Birgittasystrarna i Jerusalem och Betlehem för att göra djupintervjuer med dem om hur det är att leva i ockuperat område och hur de ser på fredsprocessen.

– Går de rakt in i fredsprocessen eller står de vid sidan om, säger hon och fortsätter:

– Jag vill få en chans att lära mig mera om fredsprocessen. Det är viktigt att vi i Vadstena kan vidga vårt seende.

Stipendiet på 20 000 kronor finansierar resa och uppehälle under ett par veckor.

Vad ska du göra med det intervjumaterial du samlar in?

– En liten enkel skrift med lite bilder där nerifrån vill jag nog bidra med, säger hon.