Länsstyrelsens räkning av onsdagsrösterna ändrade valnattens preliminära resultat på så sätt att ett av Moderaternas mandat togs bort och Miljöpartiet fick ytterligare ett mandat.

– Vi kan ju konstatera att vi nu har tre partier med åtta mandat var och det skiljer ungefär 40 röster mellan ettan och tvåan och 40 röster mellan tvåan och trean och vi är trean, säger Bengt-O Petersson, gruppledare för Konsensus.

Moderaterna har procentuellt flest röster, men Moderaterna, Socialdemokraterna och Konsensus har åtta mandat vardera.

Inför valet 2014 var Konsensus helt nybildat. Till årets val hade partiet hunnit få politisk erfarenhet.

– Konsensus är väldigt nöjda med det valresultat vi har uppnått. Vi var ju i en helt annan situation inför valet 2018 i jämförelse med vad vi var 2014. Nu 2018 bedömdes vi utifrån hur vi agerat under mandatperioden 2014-2018, till skillnad från 2014 då det var många som gav oss chansen för att det var ett nytt parti som etablerades.

Han tror att många då tänkte att Konsensus var nya och att man ville ge dem en chans för att se om det skulle innebära några förändringar.

– Att i det läget kunna behålla åtta av nio mandat, utifrån de händelser som varit under mandatperioden, är vi helt nöjda med, säger han.

Han har även tittat på hur rösterna fördelats i Vadstena.

– När man tittar på de olika valdistrikten är vi störst i två valdistrikt.

Konsensus har fått många röster i valdistrikt i centrala Vadstena. Valmyndighetens redovisning av röstfördelningen i de olika valdistrikten visar också att relativt få på landsbygden röstade på Konsensus.

– Vi har tagit lärdom av det och inser att landsbygdsfrågorna måste vi ha största fokus på den kommande mandatperioden, säger han.

Länsstyrelsen håller just nu på att räkna om alla röster för att i slutet av veckan presentera det slutliga valresultatet. Partierna i Vadstena ska diskutera hur en politisk majoritet för den kommande mandatperioden ska se ut.

– Den sittande majoriteten är ju fortfarande i majoritet. De har tillsammans 18 mandat och i och med det är det ju de som har taktpinnen, säger han.

Konsensus haft ett allmänpolitiskt möte och diskuterat det politiska läget, målat upp olika scenarier och har en förhandlingsgrupp.

– Så vi är beredda att diskutera när det blir läge för det, säger han.