Stenar i en av klosterkyrkans strävpelare har spruckit hela vägen uppifrån och ner.

– Det är 67 stenar som är spruckna som vi ska byta ut och i samband med det här har vi gjort en väldigt grundlig utredning, säger Vadstena och Dals församlingars fastighets- och kyrkogårdschef Pär Martinsson.

I över tio år har man utrett vad det kan bero på att stenarna spruckit.

Artikelbild

| Per-Magnus Sälg byter ut trasiga stenar och breddar fogar på en av klosterkyrkans strävpelare. Till våren ska samtliga trasiga stenar bytas ut.

– Man har haft olika teorier om det kan bero på att det är fukt inne i strävpelaren som gör att det spricker sönder på vintern eller om det varit sättningar i grunden. Nu har man landat i att det beror på att det är för tunna fogar. Stenarna har inte möjlighet att röra sig. Det är både långa stenar och tunna fogar, säger han.

Just nu pågår arbetet med att utveckla metoder för hur byte av stenar och hur arbetet med att såga upp och göra fogarna bredare ska gå till. Två millimeter breda fogar ska bli åtta millimeter breda.

På plats vid klosterkyrkan, för att byta första stenarna och utveckla metoden för detta arbete, är Per-Magnus Sälg från Närkesten Entreprenad.

Han har påbörjat arbete med att byta ut trasiga stenar. Nuvarande skadade stenar är två meter långa, men de nya stenarna blir halva längden.

Artikelbild

| Per-Magnus Sälg jobbar jobbar just nu med metodutveckling för stenbyte och breddning av fogar.

– Det blir mindre stenar och flera fogar, säger han.

Trots att de nya stenarna är mindre är det ett tungt jobb.

Artikelbild

| Spruckna stenar ska bytas ut nerifån och upp.

– Den här väger ungefär 150 kilo, säger han och pekar ut en av de nya stenar han satt på plats.

Han håller på att utveckla metoden för injektering, det vill säga hur bruket ska in bakom stenarna. Förutom att testa fram metoder tar han fram en plan för kommande arbete och vilka maskiner som kommer att behövas.

Artikelbild

| På provytan testas bland annat injekteringen, hur bruket ska komma in bakom stenarna.

Nu i höst görs en provyta och det stora arbetet drar igång tidigt i vår.

– Man kan säga att vi påbörjar nu för vi tar de tre eller fyra nedersta varven nu i höst, säger Pär Martinsson.

Artikelbild

| "Det blir mindre stenar och flera fogar", säger Per-Magnus Sälg från Närkesten Entreprenad.

Det bruk man använder till fogarna tål inte frost innan det härdat, därför måste man göra ett uppehåll i arbetet under vintermånaderna.

– Så har Borghmanssten vintern på sig att såga fram nya stenar så att det finns material så att vi kan dra igång tidigt i vår, säger Martinsson.

Stenarna som används vid reparationen bryts på samma plats som de stenar som användes då strävpelaren en gång byggdes.

Renoveringsarbetet beräknas kosta ungefär 3,5 miljoner kronor och ska vara klart i början av sommaren.

– Vi räknar med att vara färdiga i juni eller juli, säger han.