Måndagen den 5 augusti flyttade fritidsverksamhet in i lokalerna där Vadstenagymnasiet tidigare låg. Ursprungligen hade man tänkt nyttja förskolan Solrosens lokaler eftersom de barnen flyttat in i nya förskolan Omma. Efter ett snabbt beslut valdes lokalerna i tidigare gymnasieskolan då de ansågs vara bättre lämpade eftersom de var utrustade med kök, matsal och utrymmen som passar verksamheten.

En pappa med barn på nya fritidshemmet Solsidan har nu kontaktat kommunen då han har synpunkter på fritidshemmet. Han oroar sig för luften i lokalerna.

"Jag fick en känsla av att det är väldigt tung luft och en lukt som gör mig nervös!", skriver han och undrar om utredning gjorts av ventilationssystemet och om mögelkontroll gjort av byggnaden.

Han påtalar också att yttermiljön är torftig med bara två gungor och att det inne i lokalerna är hög ljudnivå.

Bildningschef Johan Wernström har svarat att ventilationen kontrolleras regelbundet, senast i augusti förra året och hade då godkända värden. Radonmätning kommer att genomföras nu i höst.

Den upplevda lukten tros bero på att avloppen inte kommit igång fullt ut sedan lokalerna stått tomma och hoppas att det blir skillnad när det spolats i huset. Partikelmätning, såsom mögel, görs bara på förekommen anledning och inte på rutin.

Den höga ljudnivån är Johan Wernström medveten om.

– Nu när vi flyttat in märker vi att vi behöver göra ytterligare åtgärder vad det gäller ljud i vissa utrymmen, säger han.

Kommunens lokalplanerare har fått uppgift att titta på lösningar för detta. Framförallt handlar det om entréhallen.

När det gäller utformningen av utemiljön finns planer på förbättringar.

– Vi ska tillsammans med barnen och pedagogerna titta på hur vi kan utveckla utemiljön ytterligare med eventuellt ett fotbollsmål, en sandlåda eller annat framöver. Det ska bygga lite på deras egna tankar och idéer, säger Wernström.

Att det inte gjorts tidigare beror dels på att man vill fatta beslut i dialog med barn och personal, men också pågrund av att beslutet om att flytta in i dessa lokaler togs väldigt snabbt och inflyttning i lokalerna skedde under en period då många var semesterlediga.

– Vi ställde om med ganska kort varsel, så personalen har gjort ett fantastiskt jobb att komma i ordnings så pass som de lyckats med, säger han.