På griftegården i Vadstena finns en del ytor som är gräsbevuxna, där inga gravar finns och på förvaltningen tänkte man att det skulle vara bra med betande djur, getter eller får.

– Men det var inte så enkelt, vi hade tänkt att någon skulle vilja låna ut får eller ha sina får där och beta, säger kyrkogårds- och fastighetschef Pär Martinsson.

Det hela visade sig vara besvärligare än man trott. Man hittade ingen som ville låna ut får eller getter och det finns ett omfattande regelverk kring hur man får och inte får flytta djur.

Artikelbild

| Tre tackor och två lamm sköter nu kyrkogårdsförvaltningens oanvända gräsytor.

För att ha djur krävs att man registrerar sig hos Jordbruksverket och får ett produktionsplatsnummer. Förvaltningen ansökte och fick detta.

– Sedan letade vi får, säger han.

Pär Martinsson fick veta mer om rasen hälsingefår.

– Då tyckte jag det var ändå mer spännande eftersom det är en utrotningshotad ras, säger han.

Artikelbild

| Tackorna och lammen är hälsingefår, en gammal utrotningshotad allmogeras.

Hälsingefår är en gammal svensk ras.

– Eftersom vi gör det här delvis för att öka den biologiska mångfalden och bevara den så var det här ytterligare ett steg i den riktningen, säger han.

Hälsingefår köptes och kyrkogårdsförvaltningens får är registrerade i genbanken för hälsingefår.

Tre tackor och två lamm från Valdemarsvik anlände till Vadstena under onsdagen.

Planen är att fåren ska betäckas så att nya lamm av den hotade rasen ska födas i vår.

Nu ska de gräsytor som inte används betas av istället för att dessa bara ska klippas.

När fåren betat klart där flyttas de troligen till en äng i Strå för att beta där.