En enhet larmades till platsen men lämnade strax utan åtgärd.