När Vadstenas skolelever fick svara på enkäten "Om mig" uppgav drygt hälften att de äter skollunch varje dag och ungefär 30 procent svarade att de stämmer ganska bra att de äter skollunch varje dag. Trots att en högre andel elever i Vadstena uppger att de äter skollunch än vad sammanräkningen för Östergötland som helhet visar är det ändå ungefär 20 procent av Vadstenaeleverna som av olika anledningar hoppar över skollunchen.

– Det verkar som siffrorna bromsats upp lite på våra egna enkäter så vi verkar ha fått en stabilisering. Det har i alla fall inte ökat på den senaste enkäten, säger bildningschef Johan Wernström.

Att äta eller inte äta skollunch kan påverkas av många faktorer såsom grupptryck och närhet till ställen man kan köpa annat att äta utanför skolans område.

– Sedan handlar det ju om att kostenheten möter upp elevernas önskningar utan att man tullar på innehållet näringsmässigt. En variation som matchar elevernas tankar och önskningar, säger han.

Arbete har inletts med dialoger i matråden.

– Det finns ju även krav på vad vi ska servera, men vi måste samtidigt vara lyhörda för vad de säger.

Åtgärder som ska få eleverna att i högre grad äta skollunch är att erbjuda alternativa rätter i matsalen varje dag och att cheferna deltar i skolövergripande dialogmöten för att dela med sig av goda exempel. Andra åtgärder är att jobba med frågor om matens betydelse inom skolans arbete "Livsstil" och att maten diskuteras på föräldramöten.