I januari i år tog vatten- och avfallsnämnden beslut om att bygga om Vadstena avloppsreningsverk för att klara de högre ställda kraven på kvävereningen. Beslutet överklagades av Anders Agnemar (C), Tommy Kennberg (MP) och Gunilla Sjöstedt (KD) och förvaltningsrätten gav i sin dom den 6 oktober de klagande rätt. Domstolen ansåg att beslut om en investering på närmre 65 miljoner kronor inte kan delegeras till en enskild nämnd utan ska tas i kommunfullmäktige.

Henrik Hendeby, tf kommundirektör, meddelade efter domen att Vadstena kommun inte skulle överklaga utan ta upp ärendet och rätta sig efter förvaltningsrättens domslut och i efterhand ta beslutet i kommunfullmäktige.

Ombyggnationen av avloppsreningsverket i Vadstena fortgår, men vid kommunstyrelsen på luciadagen var ärendet uppe för att man nu ska ha den rätta beslutsgången.

Artikelbild

| Bengt-O Petersson (K).

Den politiska oppositionen anmälde att man ej deltagit i beslutet efter att Anders Agnemar (C) lyft frågan.

– Vi överklagade ju det där och vi fick ju rätt och jag sade att jag avstår för att jag tror att om ärendet hade kommit upp i fullmäktige som det skulle så hade det avvisats från Vadstenas sida. Därför blir det ju så jättetokigt att komma efteråt och vara med på det, säger Agnemar.

Agnemar menar att beslutet nu sker i ett tvångsläge där själva sakfrågan inte går att påverka eftersom en stor del av ombyggnationen av reningsverket redan är gjord.

– Jag tror att det hade blivit ett annat beslut i fullmäktige och då hade det här reningsverket inte kommit till på det här sättet, säger han och fortsätter:

– Det är en ganska principiell fråga faktiskt.

Konsensuspolitikerna markerade också sitt ställningstagande när ärendet togs upp i kommunstyrelsen.

– Bakgrunden till att vi tog den ställningen var att om man lägger det här i system blir det ju heltokigt. Nu har domstolen sagt att det här ärendet egentligen var föremål för kommunfullmäktigebeslut, säger Konsensus gruppledare Bengt-O Petersson.

Oppositionen vill markera det felaktiga i att beslut tagits på en lägre politisk nivå i kommunen, projektet har sedan kommit långt i byggarbetet och beslut tas i efterhand i kommunstyrelsen och därefter i kommunfullmäktige.

– I princip är det ju tokigt att det har blivit så här nu, men vi inser ju att det måste genomföras så därför bestämde sig Konsensus för att lägga ned sina röster, säger han.