Nästa år går 100 000 kronor extra till idrotten och lika mycket till kulturen.

– Vi tycker att de gör ett viktigt jobb, det är en viktig del av Vadstenas samhälle, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (S) och fortsätter:

– Vi har skapat ett större utrymme i budgeten för att kunna ge bidrag.

Många föreningar väljer att söka bidrag till sin verksamhet.

– Vi har märkt ett väldigt tryck från föreningarna efter att vi gjorde om riktlinjerna och förenklade hanteringen, säger han.

För att möta detta ökade tryck har nu ytterligare pengar avsatts i budgeten för nästa år.

– Vi får ju mycket ut av den ideella sektorn om vi kan ge bidrag, säger han.