Enligt uppgifter från VFAB har efterfrågan på seniorboenden, trygghetsboenden eller så kallade +55-boenden varit mycket lågt. De senaste tio åren har färre än tio hushåll sammanlagt hört av sig och frågat efter denna typ av boenden. Det innebär färre än en förfrågan om året i snitt.

Hur kommer det sig att ni i majoriteten är så säkra på att efterfrågan finns?

– Jag skulle ju vara förvånad om VFAB fick den typen av frågor eftersom de inte sysslat med trygghetsboenden överhuvudtaget. Den bedömningen som vi gör och som socialnämnden gjort är att trygghetsboende som boendeform behövs i Vadstena, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg och fortsätter:

– Den andra delen som jag använder för min bedömning är att trygghetsboenden har byggts och utvecklats på många håll i Sverige. Med den befolkningsstuktur som vi har i Vadstena så är det självklart att det finns både efterfrågan och behov.

Det har ju kommit synpunkter, framför allt från oppositionen, att det inte gjorts någon faktisk kartläggning över behovet och efterfrågan. Varför har ni valt att inte göra någon sådan?

– Jag tror inte vi behöver det helt enkelt. Jag tycker det är onödigt arbete. Det finns annat att göra, säger han.

Med den höga andel befolkning i åldern 65+ anser han att en sådan utredning inte behöver göras utan att målgruppen är så pass stor att man kan ta för givet att det finns efterfrågan på det 30-talet lägenheter som den politiska majoriteten vill se byggas på "kolonitomten". Dessutom ökar andelen över 65 år i Vadstenas befolkning, påpekar han.

Anders Agnemar (C) efterfrågar en plan för äldreboenden likt den som finns för lokalförsörjning för skola och förskola.

Vad anser du, finns det behov av att göra en långsiktig plan när det gäller lokalförsörjning för äldreboenden?

– Jag har själv pratat för att vi borde tillsätta en lite bredare utredning och titta på äldreomsorg i framtidens Vadstena. Men 10-15 års perspektiv skulle vi behöva ha en plan. Därför skulle vi behöva en idé eller flera idéer kring hur vi hanterar de här frågorna. Vad vill man ha för typ av äldreboenden, vad kommer det att kosta och hur rekryterar vi kompetent personal? Vi kommer att behöva fler omsorgsformer än vad vi har idag. Inte färre, säger Anders Hedeborg.