Gymnasieungdomar på Vadstenas landsbygd har haft problem med att kunna att sig in till Vadstena tätort för att därifrån åka buss till sina respektive gymnasieskolor i grannkommunerna. Enligt lokala riktlinjer får gymnasieelever, i mån av plats, åka med på grundskolans skolskjutsar, men i praktiken är detta inte möjligt eftersom dessa går för sent på morgonen för att eleverna ska hinna med bussar från Vadstena.

I ett medborgarförslag har önskemål om kompletterande skolskjutsar för gymnasieungdomar från den södra kommundelen presenterats. Skolskjutsfrågan har nu beretts på kultur- och utbildningsförvaltningen och man har kommit fram till att lösningen på problemet med elevresorna är att Vadstena kommun köper till en tjänst inom den särskilda kollektivtrafiken. I dialog med Östgötatrafiken har man kommit fram till att detta är den bästa lösningen eftersom det innebär att redan befintligt beställningssystem kan användas.

Genom detta tillköp tillåts gymnasieeleverna att, vid behov, göra en beställning hos Östgötatrafikens beställningscentral som samordnar dessa resor.

Artikelbild

| Göran Fältgren (S).

Ärendet var uppe till beslut i kultur- och utbildningsnämnden vid måndagens sammanträde.

– Det har vi fattat beslut om att det ska göras och tanken är att det ska hinnas med till vårterminen. Det är en bra lösning tror vi, säger Göran Fältgren (S), kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

Systemet som ska användas finns redan hos Östgötatrafiken.

– Sedan de lade ner linjerna har det legat i stiltje, men det finns en organisation för det. Det finns ett kunnande att göra det där, säger Fältgren.

Dessa elevresor innebär en årlig kostnad på upp till 260 000 kronor. Kostnaden inkluderar beställningscentralens avgift på 23 kronor per beställning.

– Det är väldigt svårt att avgöra hur mycket det kommer kosta eftersom man inte riktigt vet hur stort intresset är från eleverna, säger han.

Kostnaden kommer att belasta kultur- och utbildningsnämndens budget.

– Det är inne i budgeten, i planeringen. Budgeten är ju inte tagen ännu rent formellt.

Om det visar sig att efterfrågan är låg eller att turerna kan kortas kommer kostnaden att bli lägre. Vadstena kommun kommer bara att faktureras det faktiska uttaget av genomförda resor. Budgetposten på 260 000 kronor ska täcka maximalt utnyttjande av elevresor.