Anders Agnemar (C) förslog i en motion, hösten 2016, att anställda som arbetar i kommunhuset ska få en snygg namnbricka och att namn och bild på anställda ska finnas i anslutning till kommunhusets entré.

Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet fattades beslut. Den del av motionen som rör en anslagstavla med namn, bild och titel i kommunhusets entré avslogs.

Däremot togs beslut om den andra delen av motionen, att personal i kommunhuset ska bära namnbricka.

Nyanställda har redan fått namnbrickor, men namnskyltar har inte används likvärdigt av alla i kommunhuset.

– Alla ska ha en enhetlig skylt när man är i tjänst, säger kommunfullmäktiges ordförande Jane Råsten (S).