De tre partierna har idag träffat en överenskommelse om att bilda en politisk majoritet. Den nya majoriteten kommer, inom några dagar, att lämna en avsiktsförklaring om de politiska sakfrågorna.

– Socialdemokraterna tog initiativ i de här frågorna för att se hur man kan bilda en ny majoritet i Vadstena när den gamla har spruckit. Då började vi naturligt med det största oppositionspartiet och det är moderaterna, säger socialdemokraternas ordförande Anders Hedeborg (S).

Inledningsvis handlade samtalet om synen på kommundirektörens ställning och när den frågan var utagerad diskuterades konkreta sakfrågor.

– Då kunde vi se att det fanns ett parti som kunde samarbeta med oss och när vi hade talat med dem tog vi kontakt med Miljöpartiet som vi tyckte var viktigt att knyta till en ny majoritet.

Även Miljöpartiet hade samma syn på frågan om kommundirektören.

– Då kunde vi inbegripa dem i samtalen om de olika sakområdena.

Socialdemokraterna anser att det var viktigt att inte dra ut på det här utan ville lämna ett snabbt besked.

– Då lämnar vi det här beskedet - det finns nu en ny majoritet som är beredd att ta över styrning och ledning av Vadstena kommun, säger han.

De tre partierna kommer senare under veckan att ta fram ett dokument över de gemensamma sakfrågor och budgetfrågor som de är överens om.

Artikelbild

| Magnus Gustafsson, Desireé Forsén och Anders Hedeborg, socialdemokraterna i Vadstena.

Under veckan kommer valberedningen att kallas samman och ta sig an partiernas nomineringar till olika poster.

– Den nya politiska majoriteten kommer att ta alla majoritetsplatser i kommunstyrelse och nämnder, säger Hedeborg.

Beslut om detta kommer att tas på nästa kommunfullmäktigesammanträde den 21 juni.

– Det blir en rent formell process. Vi har just pratat med vår biträdande kommundirektör om hur det ska gå till, säger han.

Arne Sjöberg (M) är glad över det nya samarbetet.

– Vi är glada över att kunna medverka till att vi får en stabil majoritet i Vadstena så att vi kan fortsätta att utveckla kommunen för framtiden, säger han.

De politiska frågorna i stora drag har diskuterats för att se att de nya majoritetspartierna har en politisk samsyn i de väsentliga frågorna.

– Nästa steg blir att finslipa och prioritera vilka frågor vi ska arbeta med först och en del akuta frågor som uppkommit till följd av det havererade samarbetet mellan Konsensus och socialdemokraterna, säger Sjöberg.

Konsensus går från att vara en del av majoritetssamarbetet till att bli ett oppositionsparti.

Fredrik Almcrantz (Kons) säger att partiet snabbt ville få stabilitet i politiken i Vadstena kommun.

– Och det gick ju fort, säger han.

Vad säger ni om att det blev en ny majoritet där inte Konsensus ingår?

– Vi kan ju bara önska dem lycka till och vi i Konsensus kommer göra allt vad vi kan i vår nya position i politiken som oppositionsparti för att bidra till en fortsatt positiv utveckling av kommunen, säger han och fortsätter:

– Vi drivs ju av att det ska bli en god utveckling, inte av att vi ska sitta vid makten så att säga.

Han säger att Konsensus tror och hoppas att de ska kunna bidra med nytänk och förnyelse även om de sitter i en politisk minoritet.

– Så vi kan bara säga att vi önskar dem lycka till och vi kommer göra allt vi kan för att bidra till att kommunen fortsätter att utvecklas. Vi håller i den nya linjen att ta kommunen från ett förvaltande läge till ett lite mer utvecklande, säger Almcrantz.