I november valdes Syster Maria till klostrets nya abbedissa. Hon har valts för de kommande sex åren. På trettondagsaftonen hölls i Birgittasystrarnas kyrka en ritual för välsignelse av den nya abbedissan.

Syster Maria är nu Moder Maria och leder kommuniteten i Vadstena.

Moder Karin har varit abbedissa och lett klostret under de 26 senaste åren. Hon hade bett att få slippa omval, men är vald till rådssyster. Moder Karin är numera abbedissa emerita.

Artikelbild

Ritualen och mässan leddes av biskop Anders Arborelius och på plats fanns Birgittasystrar, Mariadöttrar, präster och många privatpersoner som ville närvara under välsignelsen.