Mötet inleddes med en kort lägesuppdatering inför årets odlingssäsong.

– I fjol borrades en ny brunn som nu ska fungera bra, meddelade utredaren Kristina Lidberg.

Därefter fick odlarna börja ställa sina frågor. Grillning blev ett hett diskussionsämne.

Artikelbild

| Kolonilotterna ligger precis intill Vätterns strand.

– Ena hälften vill kunna grilla – medan andra hälften är helt emot den idén, förklarade Kristina Lidberg.

Någon föreslog att man borde förbjuda tändvätska som grilltillbehör.

– Så kan nog bli fallet, berättade driftingenjören Mikael Lilja.

Mötesdeltagarna debatterade också kring hur höga träden ska få vara vid kolonilotterna.

– Helst vill man ju inte skymma sjöutsikten, menade någon.

Tillfälliga toaletter ska dessutom uppföras i närheten av odlingslotterna.

– Förmodligen blir dock inte toaletterna särskilt estetiska, sa Mikael Lilja.

Omkring 40 odlare valde att medverka på mötet.

Kommunrepresentanterna var nöjda med responsen:

– Syftet med mötet var att få in lite olika synpunkter. Ambitionen är att saker och ting ska bli så bra som möjligt, sa Mikael Lilja.

Snart ska en lista med förhållningspunkter utformas.

– Det ska vara tydligt vad som gäller. Därför ska vi sammanställa ett litet regelverk som man får försöka hålla sig till, sa Mikael Lilja.

– Sedan måste vi vara tydliga med att sakerna måste skötas, tillade Kristian Lidberg.