Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet genomfördes en omröstning och därefter ett beslut som innebär att VFAB genom ett nytt ägardirektiv ska tvingas sälja tillbaka fastigheterna som utgör "kolonitomten" till Vadstena kommun för samma pris som fastigheterna köptes för. Den politiska majoriteten vill att en markanvisningstävling ska utlysas så att en extern byggherre kan bygga ett trygghetsboende på tomten.

– Jag har ju suttit i 25-30 år i VFAB:s styrelse, men gör inte det nu längre sedan något år tillbaka, och vi har aldrig under den tiden blivit tvingade av kommunen att lämna ifrån oss några tomter. Det här är första gången som det sker om man nu driver igenom det, säger Anders Agnemar (C) och fortsätter:

– Jag tycker väldigt illa om det. VFAB är ett välskött företag. Många kommuner har problem med sina fastighetsbolag, men det har vi ju inte i Vadstena. Kommunen har ju haft det som ett bra verktyg för att bygga och få fram bra boenden.

Agnemar menar att agerandet skadar VFAB.

– Det här är ju något nytt när man går in och ska tvinga av bolaget de här tomterna som man har med i sin planering.

Detaljplanen för området är inte klar än.

– Men man har haft tankar i VFAB om att göra något bra där, men så avvaktar man detaljplanen och så vet man ju inte än hur det går med Asylenbygget.

Detaljplanen för Asylen har överklagats och ärendet ligger hos mark- och miljööverdomstolen.

Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna har gått samman och skrivit en insändare där de ställer krav på att efterfrågan ska undersökas i målgruppen som kan tänkas vilja ha en lägenhet i ett trygghetsboende. Även Konsensus har uttryckt att de vill se en sådan kartläggning av efterfrågan.

– Vi har ju inte fått se någon planering av äldreboenden eller att det finns en tanke om helheten och hur det ska se ut på lång sikt. Någon sådan utredning finns ju inte utan det här uppfattar vi mera som ett hugskott som man kör till med, säger Agnemar.

Han hänvisar till att kommunen har en plan för lokaler som berör skola, förskola och idrottsanläggningar.

– På samma sätt behöver man sätta sig ner och göra en plan för äldreboenden också, säger han.

Anders Agnemar skulle hellre se att ett trygghetsboende byggdes i anslutning till Vätterngården. Han anser att ett trygghetsboende på "kolonitomten" skulle innebära att den tomten dels skulle bindas upp och att den skulle ligga avskilt från andra boenden för äldre.

– Det skulle vara väldigt svårt att få en helhet av det. Det trygghetsboendet skulle ligga som en ö då, medan om man bygger det nere vid Vätterngården kan man få en samordning också.

Med ett trygghetsboende i närheten av Vätterngården skulle man då kunna samordna både personal och lokaler, anser Agnemar.

– På Vätterngården har man sagt i flera år att man behöver en större samlingslokal och personalutrymmen. Bygger man då ett trygghetsboende på "kolonitomten" så ska det ju vara en samlingslokal där också, säger han och fortsätter:

– Lägger man trygghetsboendet tillsammans med Vätterngården räcker det ju med en stor samlingslokal. Då behöver man ju inte bygga på två ställen.

Därtill anser han att det blir lättare att lösa personalfrågan om de olika boendeformerna för äldre finns i närheten av varandra.

– Man ska inte lägga ut en bit här och en bit där innan man har tänkt ut helheten, säger han.