Tidningen har begärt ut samtliga handlingar, men enbart fått ta del av tre varav en av dessa saknar bilagor. Av tillgängligt material går att konstatera att flera av problemen har med organisation och ledarskap att göra. I samband med omorganisation upplevs arbetsscheman ha blivit sämre. Arbetsbelastningen har enligt anmälan ökat och det finns inte utrymme för raster eller toalettbesök.

I en av anmälningarna framgår att det inte finns tid för mental återhämtning och att information vid förändringar har saknats. En person med insyn i verksamheten bekräftar också för tidningen att det handlar om den psykosociala arbetsmiljön och bristande ledarskap. Enligt de tre tillgängliga arbetsskadeanmälningarna har de berörda anställda mått dåligt av arbetssituationen sedan i våras.

– Vi kommer att påbörja ett utredningsarbete nu utifrån arbetskadeanmälningarna och vad det står i dem och vad det är för synpunkter som kommer fram där, säger den chef i kommunen som tidningen pratat med.

Utredningen kommer chefen att göra tillsammans med Vadstena kommuns personalavdelning.

– Sedan har vi en kontinuerlig kontakt med de fackliga parterna i det här, säger chefen och fortsätter:

– Jag har beställt en psykosocial enkät från vår företagshälsovård för att få en bedömning. För att få in synpunkter från hela arbetsgruppen utifrån den omorganisation som är gjord i det här. Så att det blir en part som inte är vi själva som gör det här.

Personalen som svarar på enkäten ska kunna känna att de kan vara helt anonyma.

– För vi vill få in synpunkter.

Den psykosociala enkäten beställdes i fredags i förra veckan.

– Jag hoppas de kan hjälpa mig så snart som möjligt. Det är en del i vårt utredningsarbete också det som kommer in där, säger chefen.