I mars månad gav kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ett uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att göra en förstudie över förutsättningarna för att anlägga en ställplats ute vid Folkets park.

En förutsättning för ställplatser är tillgång till vatten och avlopp och ställplatser kräver hårdgjord yta och elanslutning till varje fordon.

Nu har KSAU tagit del av utredningen och väljer efter det att avsluta ärendet.

– Svaret är att det kostar minst 1,4 miljoner kronor att dra ut och ansluta vatten och avlopp, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

För att möjliggöra ställplatser skulle anläggningen behöva anslutas till det kommunala VA-systemet och förvaltningens förstudie visar att den kortaste anslutningsvägen är 675 meter. Därtill krävs att en arkeologisk förstudie genomförs och en sådan kostar omkring 300 000 kronor.

Om den arkeologiska förstudie påvisar fynd blir de skyldiga att genomföra en arkeologisk slutundersökning.

– Risken är att det kostar upp emot en miljon till, säger han.

Kostnaden för en sådan undersökning påverkas av vilka fynd som görs.

Förutom dessa kostnader tillkommer kostnaden för servicehus och anläggande av ställplatser.

Detta innebär att politikerna i arbetsutskottet anser att det inte är möjligt att gå vidare med planen på en ställplats ute vid folkparken.

– Det kostar för mycket för kommunen att bekosta det, så det är inte aktuellt i dagsläget, säger Peter Karlsson.