Polisen på båda sidor om sjön gör gemensamt en polisinsats med en snabbgående polisbåt i Vättern.

I samarbetet ingår också­ de fisketillsyningsmän som övervakar fisket i Vättern.

Det är premiär för allmänhetens kräftfiske på Vättern.

De närmaste helgerna är det tillåtet för allmän­heten att fiska kräftor på allmänt vatten i Vättern, men det finns begränsningar.

– Max sex burar per person, säger länsfiskekonsulent Per-Erik Larsson, alla burar ska vara märkta med ägarens namn och den personen måste själv vara på plats.

Förr var det vanligaste brottet att man fiskade med alldeles för många egna burar. Nästa steg var att stjäla andras burar.

– Numera går tjuvfiskarna ut och tömmer de burar som redan ligger där, säger Per-Erik Larsson.

Det är svårt att bevisa brott.

– Polisens insatser behövs, säger han. Det pågår ett överfiske av kräftor i Vättern.

Polisen ska dessutom göra en sjötrafikövervakning och nykterhetskontroller.