Nu behövdes en insats efter att det utsatts för väder och vind.

Elever i klass 7c på Petrus Magni skola utformade våren 2002 ett planetarium längs Strandpromenaden i Vadstena. Planetariet fick en översyn av Vadstena Rotaryklubb år 2013, men nu behövdes nya insatser. Rotaryklubben har nu bland annat införskaffat två nya skyltar, dels informationstavlan om planetariet och dels den för Venus som varit försvunnen en tid.