Inför varje läsår sker en regional samordning som innebär att varje kommun ges möjlighet att planera in undervisningsdagar inom vissa fastställda ramtider.

Nu har kultur- och utbildningsnämnden fattat beslut om läsårstider för förskoleklass och grundskola under läsåret 2019/2020.

Höstterminen startar 20 augusti och pågår fram till och med den 20 december. Höstlovet är mellan den 28 oktober och 1 november.

Efter julledigheten börjar vårterminen 2020 den 7 januari och avslutas den 11 juni. Sportlov är det under vecka åtta. Påsklovet börjar den 6 april och pågår till och med den 9 april. Den 22 maj, klämdag efter Kristi himmelfärdsdag, är det lov.

Dessa 183 möjliga undervisningsdagar får minskas med högst fem studiedagar. Förskolechef och grundskolans rektorer får i uppdrag att planera in dessa studiedagar under terminerna.

Skolledningen får i uppdrag att, med utgångspunkt i verksamhetens behov, planera in totalt 194 arbetsdagar, inklusive undervisningsdagar, för personal med läraravtal.