Beslut om antagande av detaljplanen togs i samhällsbyggnadsnämnden den 5 juni och nu har planen vunnit laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i olika hustyper i området söder om Drottning Kristinas väg. Tanken är att det ska byggas bostäder i olika upplåtelseformer såsom hyresrätter och villor.

Detaljplanen ger också möjlighet till uppförande av en förskola i området. Planen medger stor variation av hustyper och målet är att skapa en levande stadsdel. Med anledning av detta kommer möjlighet ges för mindre verksamheter att etablera sig i två centralt belägna kvarter i området.