Konsensus föreslog tidigare i en motion att en isbana ska anläggas på Rådhustorget vintertid. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utreda detta och ställde sig positiva till en isbana centralt i Vadstena, men föreslog istället att den ska ligga på Stora torget.

Ärendet har nu varit uppe i kommunfullmäktige som beslutat att man ska gå vidare med planerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska nu utreda kostnader för en isbana på Stora torget.

– Vi vill öppna upp och göra Storgatan mera tillgänglig och att man lägger aktiviteter där så att det inte bara är fokus på Rådhustorget. Det gynnar ju butiksägare och annat uppåt på gatan att vi gör så, säger kommunfullmäktiges ordförande Jane Råsten (S).