Det har gått två veckor sedan informationsbroschyren om trygghetsboendet och tillhörande talong för intresseanmälan skickades ut till alla Vadstenahushåll med någon som är mellan 65 och 85 år.

Vadstena Fastighets AB (VFAB) har fått in 197 intresseanmälningar och Magnus Gustafsson (S) och Arne Sjöberg (M), socialnämndens ordförande respektive VFAB:s styrelseordförande, tror att fler är att vänta.

– Det kommer att bli en bit över 200, säger Arne Sjöberg.

Artikelbild

| Stort. Magnus Gustafsson (S), socialnämndens ordförande och Arne Sjöberg (M), VFAB:s styrelseordförande trodde på stor efterfrågan, men fler intresseanmälningar än de räknat med har redan kommit in.

Utifrån det starka intresset för lägenheter i trygghetsboende kommer byggprocessen att skyndas på så mycket som möjligt.

– Med så stort intresse är det inte svårt att fatta beslut, säger Magnus Gustafsson.

Först kommer de inlämnade intresseanmälningarna att sammanställas för att ge en bild av hur efterfrågan ser ut gällande en-, två- respektive trerumslägenheter och samtidigt se över andra inkomna synpunkter. Därefter ska beslut fattas i VFAB:s styrelse om att börja planera för bygget.

– Det ska inte bli en långbänk, säger Sjöberg.

Artikelbild

| Glädjande. Magnus Gustafsson (S) och Arne Sjöberg (M) ser fram emot att byggnationen av trygghetsboendet kommer igång.

Att intresse för trygghetsboende fanns i kommunen var de båda övertygade om redan innan.

– Men det här överträffade mina förväntningar, säger Sjöberg.

Nu ser de fram emot att byggprocessen ska komma igång så snabbt som möjligt så att det kan bli inflyttning i de cirka 30 planerade lägenheterna i trygghetsboendet.

– Alla som flyttar hit lämnar ju också en bostad, säger han.

De flyttkedjor som dras igång innebär att villor och andra lägenheter blir tillgängliga på bostadsmarknaden.

De räknar med att en del av intresseanmälningar faller bort, men tror att de lägenheter som byggs inte kommer att räcka till alla de Vadstenabor som vill ha lägenhet i ett trygghetsboende.

– Får de inte plats här måste vi ha ett boende till, säger Gustafsson.

Det har visat sig att alla i målgruppen inte har fått broschyren med posten, men den som inte fått den kan kontakta Vadstena kommun för att få en broschyr. Det är heller inte försent att skicka in en intresseanmälan.

Det är bara intresseanmälningar, inte reservationer, som gått ut till Vadstenabor mellan 65 och 85 år, men VFAB har en bostadskö där de som önskar boende kan ställa sig.

– Den som nu är intresserad av att flytta in i det här trygghetsboendet, som med all sannolikhet kommer att byggas, kan redan nu kontakta VFAB och ställa sig i kön, säger Sjöberg.