I början av februari lämnade ett 50-tal kommuninvånare in ett gemensamt medborgarförslag om ett utegym vid Birgittastranden. Medborgarförslaget var uppe som ett ärende vid senaste kommunfullmäktige och där fattades beslut om att skicka frågan vidare till berörd nämnd.

– Det ligger nu på samhällsbyggnadsnämnden för hantering. Det handlar ju egentligen om hela detaljplanen för området och vad man ska göra där. Så det hänsköts till en hantering ett sammanhang med övriga frågor, säger kommunfullmäktiges ordförande Arne Sjöberg (M).

Frågan om ett utegym i området kommer att hanteras i samband med att det berörda området detaljplaneras.