Kommuninvest, som Vadstena kommun varit medlem i sedan 1994, har erbjudit så kallade "Gröna lån" sedan 2015. För att beviljas ett grönt lån för ett kommunalt projekt måste vissa villkor vara uppfyllda. Det kan till exempel röra sig om att projektet ska omfatta hållbar miljö, energieffektivisering, vattenhantering eller byggande som är miljöanpassat. Alla projekt bedöms av Kommuninvests miljökommitté.

– Vi har ett ganska stort investeringsbehov de närmaste 10­–15 åren, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S).

Ny förskola, ny mellanstadieskola, sporthall, renovering av simhallen och ombyggnad av gator är projekt som är planerade.

Artikelbild

| För att beviljas ett grönt lån för ett kommunalt projekt måste vissa villkor vara uppfyllda.

Än så länge har Vadstena kommun inga lån. De lån som finns ligger i det helägda bolaget Vadstena Fastighets AB (VFAB).

Planerade investeringar framåt innebär att både Vadstena kommun och VFAB kommer att behöva låna pengar och därför vill man redan nu ta ett policybeslut.

– När vi tar upp nya lån ska vi i första hand söka oss till gröna lån, säger ekonomichefen Erik Hagström.

Policyn innebär att Vadstena kommun ska jobba för att bli mer miljömedveten.

– När vi ska bygga är inriktningen att vi bygger på ett sådant sätt att vi kvalificerar oss för gröna lån, säger Hedeborg.

Redan i planeringen av nya projekt ska miljötänk och de gröna lånens kvalifikationskrav finnas med.

– Vi ska stäva efter att kvalificera oss, säger Hagström.

Även VFAB förväntas bygga på ett sätt så att även de kvalificerar sig för gröna lån i framtiden.

– Det här är ett policybeslut för framtiden, säger Arne Sjöberg (M), VFAB:s styrelseordförande.

Vadstena kommun står inte inför något omedelbart behov av att låna pengar. De första projekt som kan komma att prövas för gröna lån är VFAB:s planerade bostadsbyggande på Drottningmarken och det planerade trygghetsboendet på Kalkhagsvägen.

Att lånen ska vara gröna är en del i kommunens profilering som en miljökommun.

– Det är en viktig profilmarkering för Vadstena kommun att vi väljer en grön inriktning, säger Hedeborg.

I dagsläget är det ett 80-tal kommuner och landsting i Sverige som har så kallade gröna lån.

Vid kommunstyrelsesammanträdet den 18 april tas beslut om att kommunen och dess helägda bolag vid extern finansiering av investeringsprojekt med klimat - och miljönytta i möjligaste mån ska göra det via "gröna lån". Samma ärende ska sedan upp till beslut i kommunfullmäktige.