Det är Fossilfritt Sverige, Power Circle och branschorganisationen Svensk Solenergi som står bakom rankingen som presenterades i somras. Vadstena ligger två efter Ödeshög som toppar listan över andel el från solceller per kommuninvånare.

Topplaceringen beror mycket på information, menar Ann-Christin Nilsson Cedermo, energi- och klimatrådgivare i både Vadstena och Ödeshögs kommun.

– Vi började jobba mycket med det här för tre år sedan, säger hon.

Artikelbild

| Dag för dag. Via en app i telefonen kan produktionen av el i den egna anläggningen följas.

Informationsträffar och visningar av solcellsanläggningar har ökat intresset både bland kommunens invånare och företag.

– Vi har jobbat aktivt för att informera så att man kan se att det inte är svårt, säger hon.

Ann-Christin Nilsson Cedermo menar att det hela är väldigt enkelt. En solcellsanläggning består av seriekopplade kiselplattor. Med hjälp av ljus producerar anläggningen likström som går till en växelriktare där den blir till växelström. Solcellsanläggningen kopplas till fastighetens elsystem och producerar i första hand el till den egna fastigheten. Den del som inte används matas ut på elnätet och den delen får man betalt för enligt ett elhandelsavtal man tecknar med ett elbolag.

– Man säljer ungefär 60 procent och använder 40 procent av det man producerar, säger hon.

Artikelbild

| Dygnet. Appen visar exakta produktionen över ett dygn i Henrik Hendebys anläggning.

För en del kan solcellsanläggningen bli en bra affär, men det är viktigt att den är rätt placerad och att seriösa montörer anlitas så att solpanelen håller i 30–40 år och monteringen är säker så att ingenting blir strömförande på taket.

– Det är där vi energirådgivare kommer in, säger hon.

Artikelbild

| Information. Ann-Christin Nilsson Cedermo, energi- och klimatrådgivare, tror att goda exepel kommer att leda till att fler satsar på solenergi.

Motiven till att skaffa en solcellsanläggning varierar. En del vill producera billigare el till egna fastigheten och kunna få betalt för överskottet. Andra vill ha solceller för att bidra till en bättre miljö.

En av kommunens invånare som skaffat solcellsanläggning är tillförordnade kommundirektör Henrik Hendeby.

Artikelbild

| Resultat. Henrik Hendeby är nöjd med solcellsanläggningen han haft sedan i april i år.

– För vår del var det en miljösatsning, säger han.

Hendeby skaffade sin anläggning den 12 april i år.

Hans anläggning har producerat 4 500 kW sedan installationen och han tycker att det fungerat väldigt bra. Han har en app installerad i sin mobiltelefon där han kan se hur anläggningen producerar el över dagen och hur olika dagars produktion ser ut.

Henrik Hendeby visade upp sin solcellsanläggning i samband med ett informationsmöte i början av sommaren. Information och visning av befintliga anläggningar är en del av strategin i kommunen.

– Jag tror att goda exempel är nyckeln, säger Nilsson Cedermo.

Inom planlagt område krävs det bygglov och i Vadstena innerstad får man inte ha solpaneler eftersom de inkräktar på kulturmiljön. Privatpersoner kan ansöka om statligt investeringsstöd motsvarande 20 procent av kostnader för arbete och material. Regeringen föreslog i dagarna en höjning av stödet till 30 procent. Länsstyrelsen hanterar ansökningar och just nu är det kö.

– Så fort man har en tanke så är det bra att sätta sig i kö, säger hon.

Har man ångrat sig när man nått fram i kön kan man tacka nej.

Även om det som Ann-Christin Nilsson Cedermo säger är enkelt med solenergi kan det vara lite knepigare att veta hur regelverket ser ut och besvärligt att veta hur och var man kan söka bidrag och vilka handlingar som behövs.

Därför ska nu kommunen ta fram en skrift som kommer att innehålla teknisk information, regler och information om vilka handlingar som krävs och vart dessa ska skickas för att underlätta för den som är intresserad av att producera egen el.

– Då går ju den processen lättare, säger hon.