Uppdragen som politiker för Liberalerna lämnar hon nu.

– Det kommer till tider då man ska lämna ifrån sig till andra av ansvar och så är det nu. Då tycker jag att det känns bra att få ägna sig åt andra saker som också är väsentliga och viktiga, säger hon.

Engagemanget i föreningslivet fortsätter där Ingegerd Lindaräng är ordförande i Föreningen Norden och ordförande i Föreläsningsföreningen.

– Föreläsningsföreningen som ju har hållit på sedan 1898 är en väldigt viktig kulturinsats i vår stad och i vår kommun. Det är ju också under hösten och vintern då alla turister är borta och då måste alla känna att staden lever, säger hon.

Hon kommer också att engagera sig vidare i Al Basma Center, dagverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning, som hon besökte under sin studieresa till Betlehem och Jerusalem i början av sommaren. Hon fortsätter sitt arbete i den svenska grenen, Vänföreningen Al Basma Center, där hon är ordförande.

Dessutom kommer hon fortsätta att producera musikdramat "Visa mig vägen" om Den Heliga Birgitta.