Bristen på boendeparkeringar i innerstaden är ett återkommande samtalsämne i Vadstena. Nu säger samhällsbyggnadsnämnden att de vill att frågan utreds i en trafikplan för att se om det finns möjligheter att någonstans på något sätt utöka antalet platser.

– Det hänger också ihop med förändringarna på Rådhustorget. Om vi inte ska ha parkering där så måste vi hitta andra platser där man kan parkera, säger nämndens ordförande Desirée Forsén (S).

En genomgång som kommunen gjort visar att det finns gott om parkeringsplatser innanför centrumskyltarna, men Desirée Forsén konstaterar samtidigt att det råder brist på just boendeparkeringar i innerstaden.

– På de små gatorna i centrum är det svårt. Vi vill ju heller inte låsa de allmänna parkeringarna utan ha dem öppna för turister och besökare, säger hon.

Nämnden försökte tillföra fler platser på ytan bakom apoteket, men där mötte man starkt motstånd och förslaget fick dras tillbaka.

– Vi har också skapat fler platser vid lokstallarna, men de används dåligt när det inte är turistsäsong. Boende i innerstan tycker nog att det är för långt att gå dit, säger Desirée Forsén.

Skulle det kunna vara aktuellt att titta på ett p-hus?

– Nej, det är vi inte intresserade av, säger Desirée Forsén bestämt och fortsätter:

– Och att gräva ner parkeringar går absolut inte. Det går inte med tanke på vår arkeologi.