– Det som blev allra tydligast var att banan för kvinnor var alldeles för lång, berättar Eva Andrén Forsmark.

Hon har varit ansvarig för styrgruppen i klubben som arbetat med golfförbundets Vision 50/50. Programmet har syftat till att försöka få sporten mer jämnställd och på ett bättre sätt ta vara på kvinnors förutsättningar och önskemål.

Som namnet också skvallrar om är förhoppningen att andelen personer som spelar golf ska vara densamma, hälften män och hälften kvinnor.

– Men det är nog egentligen ett för högt mål, tror Eva Andrén Forsmark. Jag tror inte att det kommer bli så, men det är bra att målsättningen finns.

Arbetet vid Vadstena Golfklubb startade 2017 och var som intensivast under förra året. Nu har gruppen, bestående av fem kvinnor och med stöd från klubbens pro Joakim Hallberg, gått förbundets alla fem ronder som utbildningen innehållit och får om några veckor diplom för sitt arbete.

Men det betyder inte att arbetet är klart, långt därifrån.

– Det här är en ständigt pågående process som aldrig får stanna av, säger Anna Carin Lindquist. Det är frågor som vi oavbrutet ska jobba med.

Programmet syftar till att belysa och diskutera alla områden inom golfen, så att kvinnor får samma förutsättningar för spel, träning och social samvaro.

– Vi har tittat på klubbens värdegrunder, verksamhetsidé och värderingar. Och jag måste säga att det har varit ett positivt arbete där alla som varit involverade visat stor förståelse.

Vadstena GK är helt jämnställd när det gäller styrelsen, hälften män och hälften kvinnor. Man ligger också över rikssnittet när det gäller andelen kvinnliga medlemmar i klubben. I dag är siffran 34 procent jämfört med rikets 28.

– När man når 40 procent ses man inte som en minoritet längre och det är ett mål vi siktar emot, att få in ännu fler damer i golfen. På så vis kan man få ett ännu större inflytande och möjlighet att påverka.

Det allra tydligaste och mest konkreta som gruppen kom fram till, tillsammans med klubbens medlemmar, var att banan för damer var alldeles för lång. Därför kommer man under 2019 att införa fyra banlängder, graderade från tee 58 till tee 45.

– Vi kommer lägga mest fokus på tee 45 och se till att göra det riktigt bra. Grunden i den här förändringen är att anpassa banan så att den passar alla kategorier golfare. Oavsett om du är elit, medelgolfare, nybörjare, junior, dam eller herre, säger Joakim Hallberg.

Han tar ett exempel:

– Om man tar ett par tre hål bör grundtanken vara att en herr- och en damspelare ska ha samma klubba, exempelvis en järnnia, in för att nå green. Så är det inte alls idag, men vi vill sträva att nå dit.