Därför anordnades i veckan ett möte med kommunledningen, med Östergötlands idrottsförbunds strateg Kjell Augustsson som arrangör.

Camilla Egberth, Nicklas Rudberg och Jimmy Szigeti från kommunen träffade företrädare från bland annat Solfjäderstaden, Korpen, bowlingen, Motala basket, Motala AIF:s idrottsallians, IFK fotboll och Motala golfklubb. Även Frisksportarna och Zeros har tillhört kritikerna av Piratstödet.

– Det var ett möte i förvånansvärt positiv anda, med tanke på den irritation som varit. Det är bra att man sätter sig ned och pratar. Nu gavs en förklaring, oavsett vad man tycker, säger Kjell Augustsson.

Med anledning av kommunens beslut att köpa Piraternas byggnader har flera föreningar upplevt en otydlighet i kommunens stöd till idrotten. Klubbarna saknar genomtänkta riktlinjer för hur kommunen vill satsa, trots att alla är överens om att en bra idrottsverksamhet är nödvändig för de som bor och verkar i kommunen.

På mötet i ämnet framförde idrottsföreträdarna sina synpunkter. Sedan förklarade Camilla Egberth bakgrunden till beslutet att köpa Piraternas anläggning. Hon betonade att byggnaderna köps av föreningen Piraterna och inte av något bolag.

Den efterföljande diskussionen fördes i en positiv och lösningsfokuserad anda där föreningarna erbjöd sig att medverka till att ett tydligt regelverk tas fram när det bland annat gäller riktlinjer för extraordinärt stöd till föreningarna. Från föreningshåll betonades också vikten av att bredd- och ungdomsidrotten prioriteras. Mötet enades om att det nyligen beslutade idrottsrådet får till sin första uppgift att se över bland annat riktlinjer för elit- och marknadsföringsbidrag från kommunen. Dessutom ska man titta på hur kommunens stöd till idrotten ska kunna förtydligas i det idrottspolitiska program som är under framtagande.

Henrik Sävmo från Solfjäderstaden var nöjd efter mötet.

– Det kändes som om kommunens företrädare lyssnade på vad vi hade att säga. Även om vi inte fullt ut förstår hur man resonerar i varje enskilt fall så fick vi en förklaring. Att man sedan via idrottsrådet tittar över bland annat framtida bidrag känns bra.

Camilla Egberth var också nöjd med träffen.

– Jättebra när föreningarna hör av sig och vill diskutera med oss. Jag förstår att föreningarnas intressen ibland står mot varandra och att man har synpunkter på olika former av beslut har jag respekt för. Men att då få möjlighet att träffas för att diskutera och att föreningarna erbjuder sig att medverka till en större tydlighet inför framtiden känns riktigt bra, säger Egberth i ett pressmeddelande.