LÄS MER: Fullmäktiges beslut – om aktivitetshallen

LÄS MER: Trots protester – hallplanen ändras inte

LÄS MER: Hallen kan bli dubbelt så dyr

I våras ansåg inblandade tjänstemän att förstudien var klar enligt kommunstyrelsens anvisningar. Men den kom ändå att fortsatt klassas som arbetsmaterial. Fel, ansåg Moderaternas Kåre Friberg och begärde ut handlingen med motiveringen att den beställts av kommunstyrelsen. Dessutom till en kostad två miljoner kronor. När han fick avslag överklagades beslutet till kammarrätten, och även med synpunkter på hur ärendet hanterats demokratiskt.

Domstolen går nu på Motala kommuns linje. Tjänstemännen i ärendet anses inte ha någon självständig ställning i förhållande till kommunstyrelsen. Handlingen har därför vid överlämnande inte setts som "inkommen" till kommunstyrelsen i juridisk medning, vilket annars hade gjort den till en allmän handling. Rätten ser heller inte ärendet som slutbehandlat.

– Jag tycker givetvis inte att det är bra, men har idag ingen mer ingående kommentar. Jag har nu bett Andreas Norlén (M-riksdagsman och juridiskt sakkunning, vår anm) att också titta på det här, säger Kåre Friberg.

Biträdande kommundirektören Jimmy Szigeti har sedermera bekräftat att förstudiens hallskostnad hamnade på runt 190 miljoner. Det ska också ha varit en anledning till att fortsätta utreda – för att pressa priset till den maxnivå som S-MP-V-majoriteten kan sträcka sig, 90 miljoner kronor.