För de som vill satsa lite extra på fotboll, bandy eller innebandy har det under ett antal år varit möjligt att träna på skoltid. Det genom att välja idrottsprofil.

Problemet tidigare har varit att de utbildningar med den möjligheten i stor utsträckning har varit kopplat till programmen på Platengymnasiet.

Men från och med i höst så kommer även eleverna på Carlsund utbildningscentrum erbjudas samma möjlighet.

– Vi har haft något program på Carlsund tidigare där man har kunnat ha idrottsprofil. Det som blir nytt nu är vi har synkat det mellan skolorna. Vi rektorer har haft möten för att få ihop scheman som synkar de individuella valen. Det är ju ett första steg för att få det att fungera, säger Carlsund utbildningscentrums rektor Peter Johansson.

Han menar att det tidigare kunnat vara så att elevers val av utbildning styrts av möjligen att ha idrottsprofil.

– Det kan finnas elever som valt att läsa teknikprogrammet på Platensgymnasiet för att kunna ha fotbollsprofil istället för att läsa fordonsprogrammet på Carlsund. Nu behöver man inte välja skola längre för att få ägna sig åt sin idrott. Så nu kan vi få in fler idrottselever på våra utbildningar, säger Johansson.

Han både hoppas och tror att den gemensamma satsningen mellan Motalas gymnasieskolor ska gynna både eleverna och Motalaidrotten.

– Det här är ju tre viktiga idrotter som det satsas på i Motala. Och genom att göra det här kan vi behålla idrottseleverna i Motala. Om de sen studerar på Platengymnasiet eller Carlsund är sekundärt.