– Vi har varit tydliga med att vi ser svårigheter med placeringen, säger biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti.

Szigeti var med på mötet i måndags då en grupp från kommunen mötte IFK Motalas hallgrupp. IFK presenterade då sitt reviderade förslag på bygge av ballonghall på isstadion. En utgift på 20 miljoner kronor att sätta upp och fyra miljoner kronor att flytta till ny plats i Varamon, men också kopplade besparingar.

Jimmy Szigeti är öppet skeptisk till idén om en "gummihall" som han kallar det. Dels för gestaltningen som han tror skulle få svårt att bli godkänd i ett Natura 2000-område. Dels skulle det också krävas ny detaljplan då det tidigare var planerat för en aktivitetshall. Det finns också säkerhetsaspekter, som närheten till järnvägen.

– Om hallen skulle tappa trycket har vi ett stort ansvar, säger Szigeti som tycker att IFK har gjort ett bra jobb och presenterat en bra produkt, men det är problem med placeringen.

– Nu vill vi först jobba med vår nya utredning om ett idrottscenter vid riksvägen och Varamon. Vi tar det först, säger Jimmy Szigeti.

IFK Motalas bandyordförande Bo Ribers kommenterar:

– Vi delar inte kommunens uppfattning. Det här handlar om bedömningar och man måste pröva det, inte bara tro. Vill man så kan man, säger Bo Ribers som tidigare har sagt att IFK inte kan vänta på en hall i fem år. 

– I så fall är risken stor att vi inte har något elitserielag kvar och då kommer även ungdomsverksamheten äventyras, menar IFK-ordföranden.