3 Koggar:Jack Holder som fortsätter att övertyga. Australiensaren var delaktiga i Västerviks alla tre femettor.

2 koggar: Rune Holta som motsvarade förväntingarna med råge och ersatte Nicki Pedersen på ett föredömligt sätt.

1 Kogg: Peter Ljung som efter en tung start levererade två heatsegrar.