Han skriver i sitt svar på Vänsterpartiets öppna brev att det är ordförandes roll att se till att god praxis och aktuella mötesregler följs och att han därför också önskar att inläggen ska vara relevanta.

LÄS ÄVEN: Kritiken: Hindrade diskussion om årsredovisning

Han hänvisar till att ordföranden ska se till att kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning följs. "Samtidigt är det väsentligt att ledamöterna håller sig till förhandlingsordningen och bidrar till mötespraxis", skriver han i sitt svar.

Sjöberg hävdar att påståendet om förhindrad diskussion är grundlöst. Han skriver också att möten i politiska församlingar såsom kommunfullmäktige upplevs som "tråkiga och mångordiga" och därför behöver vara sakliga och inte sväva ut.

Han anser att det framförallt handlar om aprilmötets ärende om kommunens årsredovisning och att han där följde den fastslagna arbetsordningen.

I samband med allmänhetens frågestund bröt Sjöberg in och klargjorde hur han ansåg att punkten skulle skötas.

– Det blev lite spänd stämning, det kan jag hålla med om också, säger han.

Sjöberg anser att han sköter uppdraget så som det ska skötas även när det handlat om att styra upp hur allmänhetens frågestund ska fungera.

– Det är inte att begränsa yttrandefriheten eller demokratin, säger han.

Sjöberg hänvisar till att ledamöter har rättigheten och kanske även skyldigheten att ställa en ordningsfråga under pågående möte om man anser att något hanteras fel eller missats.

– Om man ansåg att jag begränsade debatten kunde man ju ställt en ordningsfråga och då kunde man ju fått upp frågan på bordet. Så skedde inte den här gången och då är det magstarkt att efteråt komma och klaga, säger han.

Kommunalrådet Peter Karlsson (M) påtalar att det i fullmäktige finns 35 ledamöter och lika många sätt att uppfatta saker på.

– Sedan kan ju saker uppfattas mer eller mindre tydligt, säger han och fortsätter:

– Det blir lite i betraktarens öron hur det uppfattas.

Han påpekar att det är presidiet och ledamöterna som tillsammans har ett ansvar för mötet.

– Jag tycker att Arne skött klubban på ett förträffligt sätt under de här fullmäktigemötena, säger han.

Han menar att det ligger på ordföranden att se till att debatten ibland begränsas för att alla beslut ska hinna tas inom utsatt tid.

Trots att Peter Karlsson inte håller med om kritiken anser han att det är bra att synpunkter framförs.

– Vi kan väl alla lära oss och bli bättre, säger han.