I maj 2011 skriver Europarådet i en resolution som gäller som rekommendation i 47 medlemsstater, att lågstrålande områden bör inrättas och andra åtgärder vidtas för att skydda elöverkänsliga personer i Europa.

Resolutionen är mycket radikal. Förutom att hänsyn ska tas till elöverkänsliga, säger man att länderna ska göra allt som rimligen går för att minska exponeringen för hela befolkningarna. I skolorna ska mobilanvändande regleras strikt. Fasta uppkopplingar ska användas före trådlösa. Läs https://eloverkanslig.org

Enbart i Sverige har tusentals personer fått sina och sina familjers liv förstörda av den trådlösa tekniken. Men detta och Europarådets resolution struntar ansvariga politiker i.

Inte heller Bioinitative 2012, en internationell rapport där de svenska professorerna Kjell Hansson Mild, Lennart Hardell, Bertil Persson och Leif Salford deltagit, bryr sig ansvariga om. Av rapporten framgår att biologiska effekter uppstår vid betydligt lägre gränsvärden än dagens. Läs http://lennarthardell.wordpress.com

I rapportens inledning skriver man: ”Human beings are bioelectrical systems. Our hearts and brains are regulated by internal bioelectrical signals. Environmental exposures to artificial EMFs can interact with fundamental biological processes in the human body. In some cases, this may cause discomfort, or sleep disruption, or loss of wellbeing (impaired mental functioning and impaired metabolism) or sometimes, maybe it is a dread disease like cancer or Alzheimer’s disease… We have good evidence these exposures can damage our health, or that of children of the future who will be born to parents now immersed in wireless exposures.”

Men det är inte bara de som kallas elöverkänsliga som drabbas. Läs http://monanilsson.se/page03.htm. Några exempel från utländska medier som till skillnad från svenska uppmärksammar frågan:

✔ Fastighetsmäklaren och advokaten Brett Bocook fick hjärntumör efter många år av intensiv mobilanvändning. Nu varnar han andra för det som drabbade honom och han stämmer mobiloperatörerna tillsammans med två andra.

✔ Pappan vars ena barn dog i hjärntumör efter att ha sovit med mobilen under huvudkudden, lyckades få bort wifi från de övriga barnens skola.

↔Stellan Gustafsson