Det ligger mycket i det. Föräldrar ska fostra sina barn, skolan ska ge dem kunskap. Det är grunden för vårt samhälle och att tillsammans hjälpas åt. Men också andra instanser behövs i det arbetet, ideella organisationer av alla de slag, idrottsföreningar med flera.

Debatten om ett förråande språk i skolan samt förnedrande uttryckssätt har pågått rätt länge, men tog ny fart vid årets skolavslutningar och texten på vissa flakvagnar. Det är inte OK att skriva och säga vad som helst. Det har inte minst Instagrammålet visat.

Lions Club Blåklinten har sedan 1999 samlat in medel och initierat utbildningen i programmet ”tillsammans", som riktar sig till lärare från förskoleklass till gymnasiet och även andra ledare. Det är ett värdegrundsprogram inom området etik och livskvalitet, som ska utveckla färdigheter i att arbeta tillsammans, visa respekt för andra människor, ta ansvar och fatta positiva och sunda beslut. Lions Club tycker det är viktigt att hjälpa unga människor att utveckla goda egenskaper som att visa gott omdöme och gott kamratskap. Programmet är också ett redskap att arbeta förebyggande mot drogmissbruk.

Vi i Lions Club kan erbjuda en utbildning i ”tillsammans” under höstlovet eller våren 2014, om rektorer, lärare, förenings- och idrottsledare hör av sig till oss och verkligen prioriterar detta. Vi ser att behovet finns.

För Lions Club Blåklinten

Gun Jareblad

Berit Wallgren Frisk

Programansvariga